ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บคนรักสวนถาด

   สำหรับเว็บนี้ทำขึ้นเพื่อคนที่ต้องการจัดสวนถาดแบบต่างๆเพื่อประดับหรือตบแต่งบ้านของคุณและเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 จัดกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ศิลปะ  ดนตรี  การแสดง

สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา    สาระของเอกสารประกอบด้วย รายละเอียดของกิจกรรม

รายการแข่งขันความสามารถนักเรียน   แผนดำเนินการจัดงาน เกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการแข่งขันความสามารถนักเรียน

  ตลอดจนแบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  ครู  และหวังว่าเว็บ vanzmans  จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อย

และหากมีอะไรแนะนำ  สามารถคอมเม้นใต้เรื่องได้เลยครับ  หรือจะติดต่อแอดมินเป็นการรสวนตัวได้ที่ Facebook  ของพวกผมได้

Advertisements