ประโยชน์ของการจัดสวนถาด

ประโยชน์ทางด้านการศึกษา

                       เพื่อการศึกษารเกษตร เช่นศึกษาการเจริญเติบโตของพืช วิธีการขยายพันธุ์ การจัดสวนถาด สวนหย่อม และภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ประโยชน์ทางด้านจิตใจ

                         จะเกิดขึ้นแก่ผู้จัดและผู้ชม ผู้จัดได้นำเอาความงดงามของสวนธรรมชาติที่ได้พบเห็น และเอาความคิดตามจินตนาการของตน นำมาผสมผสานกันเพื่อทำการจัดสวนถาด ขณะทำการจัดทำให้ผู้จัดเกิดความเพลิดเพลินและมีความสู่ขอยู่กับการจัดสวนถาด ผลงานการจัดสวนถาดด้วยความคิด และด้วยมือของผู้จัดเอง ทำให้ผู้จัดเกิดความภูมิใจในความสามารถของตน ความภาคภูมิใจยั่วยุให้ผู้จัดเกิดความอยากที่จะพัฒนางานการจัดสวนถาดของตน การได้ฝึกจัดสวนถาดบ่อย ๆ จะช่วยให้ผู้จัดเห็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ส่วนผู้ชมหรือผู้ที่ได้พบเห็นสวนถาดที่จัดได้อย่างสวยงาม ความสวยงามของสวนถาดจะช่วยโน้มน้าวจิตใจของผู้ชมให้เกิดสุนทรียภาพ ผู้ชมได้รับอาหารทางจิตใจทำให้อิ่มเอิบ ทำให้ผู้ชมมีความสุขทางใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่ง ความงดงามของสวนถาดเป็นอาหาร และยาทางใจของผู้ชมและผู้จัด

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

                         ทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญ มีราคาถูก และมีอายุยืนกว่า การให้ดอกไม้สด รวมทั้ง การจัดสวนถาดเพื่อการจำหน่ายหรือบริการเช่า เป็นการลงทุนซื้อจัดหาอุปกรณ์การจัดสวนถาด แล้วนำวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวมาจัดเป็นสวนถาดให้สวยงาม จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขาย ราคาขายของสวนถาดกำหนดจากราคาขายปลีกของวัสดุ อุปกรณ์การจัดสวนถาดบวกด้วยค่าจัดทำหรือค่าฝีมือ

7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s